Båtlån uten sikkerhet

Dersom du har tenkt å kjøpe en rimelig båt, og ikke har spart opp pengene, kan et båtlån uten sikkerhet være løsningen. Disse lånene kan skaffes fra et bredt utvalg banker, men betingelsene varierer veldig. Her er gjennomgangen du trenger å lese før du velger hvem du skal låne fra.

Valg av type finansiering

I skrivende stund koster de billigste bruktbåtene som selges på Finn.no 1 000 kroner, mens den dyreste koster hele 714 millioner. Antallet brukte båter som koster fra cirka 20 000 kroner, og opp til et par millioner, er flere tusen.

Hva du har av oppsparte midler og egenkapital, og prisleiet på båten du ønsker deg, er det som mest bestemmer hvilken type lån du sannsynligvis velger.

Usikret lån en enkel løsning

Det er ofte ikke noe poeng å søke om et lån der båten eller eiendom tas som pantesikring. Dersom båten er liten, og kjøpesummen lav, kan et usikret båtlån være vel så bra som et sikret lån.

Valget blir for de fleste en avveining av kostnadene, sett opp mot hva slags behov de har. Fordelene dreier seg om både det at et usikret lån er mindre komplisert, og det at de er ofte enklere å skaffe seg.

Ulempene har med både størrelsen på lånet du kan få å gjøre, og hva du må betale for det, noe vi ser på i de to neste avsnittene.

Dette er ”bryderiet” du kan se bort i fra når du bruker et usikret båtlån fremfor et lån med pantesikring:

  • Ingen spesifikke krav til forsikring.
  • Ingen krav til egenkapital.
  • Ingen tinglysning av pantet.
  • Ingen tinglysningsgebyr.

Størrelsen på båtlån uten sikkerhet

Det er teknisk sett ingen begrensninger oppad for hvor stort et pantesikret lån kan være. Så lenge banken anser det som trygt å låne ut pengene, yter de som regel lånet. En dyr båt bør derfor naturligvis finansieres med sikret lån.

Det største usikrede båtlånet du kan få er 600 000 kroner. Denne lånestørrelsen finner du kun hos Bank Norwegian, mens de fleste konkurrenter har tilsvarende grense på 500 000 kroner.

Slik blir rentene

Å bruke et usikret lån som er på disse flere hundre tusen er imidlertid neppe økonomisk forsvarlig. Rentene du får på et usikret lån kan bli en god del høyere enn på et lån med pant.

De laveste nominelle rentene i markedet er for tiden rundt 5% til 6%, mens de rentene kan komme opp mot 20%. De fleste banker foretar en individuell vurdering av alle søkere, der personer med god betalingsevne og kredittverdighet blir belønnet med de beste rentebetingelsene.

I tillegg vil rentene som regel bli høyere ettersom lånesummen blir lavere. Selv om du har svært god kredittverdighet, vil et lån på for eksempel 50 000 kroner ha høyere renter enn et lån på 250 000 kroner.

Førtids innfrielse av usikret båtlån

Kostnadene du kan regne med på et usikret båtlån illustrerer problemstillingen. En billig båt kan godt finansieres usikret, mens dyre båter ikke bør det.

Har du lån fra før, for eksempel studielån, billån og boliglån, vil sannsynligvis det nye båtlånet uten sikkerhet bli det dyreste lånet du har. Derfor bør du prioritere å betale ned på båtlånet raskere enn de andre. Full innfrielse, eller innbetaling av større avdrag, er helt kostnadsfritt.

Finne det billigste alternativet

Det finnes over 25 spesialbanker som utelukkende fokuserer på forbrukerfinansiering uten sikkerhet. Disse kommer i tillegg til alle de vanlige sparebankene, som også normalt har usikrede lån å by på. Alle slike lån kan brukes til båt. Sjekk også denne siden: billigeforbrukslån – båtlån

Hvor det lønner seg å søke er ikke alltid like enkelt å kjenne til, i og med at du sjelden vet hva rentebetingelsene blir før du mottar tilbudet.

Vår viktigste anbefaling er at du uansett bør innhente så mange tilbud som du kan. Søk om samme lånesum, og samme nedbetalingstid, fra flere banker. Tilbudene får du som regel i løpet av noen timer, og du ser da hvilken bank som er den billigste.

Snarveien til flere tilbud på båtlån

Det kan ta litt tid å sende av sted 10 til 20 lånesøknader, men det er som regel verdt innsatsen. Du kan korte ned på tidsbruken ved å bruke en låneagent, og kanskje i kombinasjon med direkte søknader til spesifikke banker.

De beste låneagentene representerer gjerne et sted mellom 15 og 20 banker, der de fleste banker vil være aktuelle for de som trenger båtlån uten sikkerhet.

Her er tre av landets ledende låneagenter:

  • Sambla – Antallet lånetilbud du kan motta er 15. De laveste effektive rentene er for tiden på cirka 8%, og gjennomsnittsrenten på cirka 13,5%.
  • Lendo – Du kan motta lånetilbud fra inntil 16 banker. De laveste effektive rentene er cirka 7%, mens gjennomsnittsrentene ligger på omtrent 14%.
  • Axo Finans – Antallet tilbud på båtlån du potensielt kan motta er 18. Den laveste effektive renten oppgis av agenten til å være omtrent 9%, mens gjennomsnittsrenten er cirka 15%.

Disse låneagentene anses som blant de beste fordi antallet lånetilbud de innhenter er høyt. I tillegg har alle tre egne kundesentre, med erfarne rådgiver som hjelper deg med søknaden.

Husk at rentene fastsettes individuelt for hver søker. Derfor spiller det liten rolle om en agent oppgir at laveste rente hos dem er en smule høyere enn hos konkurrentene. Det er i alle tilfeller bankene agentene samarbeider med som yter tilbudene, og ofte har agentene samarbeid med mange av de samme bankene.